Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

  • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  •    

Потребни документи

При пријавувањето за запишување на Универзитетот, кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

1. пријава за запишување;
2. оригинални свидетелства од сите класови;
3. државна матура, меѓународна матура или училишна матура;
4. свидетелство за завршено средно образование;
5. извод од матична книга на родени;
6. доказ за државјанство на РМ (уверение или решение);
7. потврда за уплатени: 300 денари на жиро-сметката на Универзитетот за студиските програми за кои не се врши проверка на знаењата и умеењата, односно 500 денари на жиро-сметката на Универзитетот за студиските програми за кои се врши проверка на знаењата и умеењата.

Повеќе информации ќе добиете од службата за студентски прашања за соодветниот факултет.