Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

 • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 •    

Контакти

Ректорат

 

Локација

Ректор Генерален секретар Проректори Јавни набавки

 

 
Адреса

Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А

Пош. фах 201, Штип - 2000, Р. Северна Македонија 

 

Факултети

Кампус 1

Кампус 2

Ликовна академија

 • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 • Тел: 032 550 062

Музичка академија

 • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 • Тел: 032 550 081

Филмска академија

 • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 • Тел: 032 550 062

 

 

Земјоделски факултет

 • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 • Штип-Тел: 032 550 071
 • Кавадарци-Тел: 032 550 253
 • Струмица-Тел: 032 550 250

Машински факултет

 • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 • Штип-Тел: 032 550 033
 • Струмица-Тел: 032 550 250
   

Електротехнички факултет

 • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 • Штип-Тел:
 • 032 550 900
 • 032 550 083
 • 032 550 337

Технолошко-технички факултет

 • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 • Штип-Тел:
 • 032 550 594
 • 032 550 033
 • Пробиштип-Тел: 032 550 662
 •  
   

Факултет за информатика

 • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 • Тел: 032 550 064
 •  

Факултет за природни и технички науки

 • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 • Штип-Тел: 032 550 083
 • Кавадарци-Тел: 032 550 074
 •  
   

Кампус 3

Кампус 4

Факултет за медицински науки

 • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 • Тел: 032 550 078
 • Тел: 032 550 070
 • Тел: 032 550 868
 •  

Економски факултет

 • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 • Штип-Тел:
 • 032 550 061
 • 032 550 066
 • Струмица-Тел: 032 550 250
 • Скопје-Тел: 032 550 129
 •  

Правен факултет

 • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 • Штип-Тел: 032 550 081
 • Струмица-Тел: 032 550 250
 • Скопје-Тел: 032 550 129
 •  
   

Филолошки факултет

 • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 • Тел: 032 550 068
 •  

Факултет за образовни науки

 • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 • Штип-Тел: 032 550 062
 • Струмица-Тел: 032 550 578
   

Факултет за туризам и бизнис логистика

 • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 • Штип-Тел: 032 550 331
 • Гевгелија-Тел: 032 550 350
 • Скопје-Тел:
 • 032 550 129
 • 032 550 831
 •