Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

  • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  •   

Запишување на сите примени кандидати на втор циклус студии (втор приемен рок 2020-2021)

Се известуваат сите примени кандидати на втор циклус студии (втор приемен рок 2020-2021) дека запишувањето ќе се одвива во рокот 11.02.2021 – 15.02.2021 година.  При запишувањето се доставува:

I. Потврда за уплатени 1.200,00 ден. - за пријава за упис Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип Банка на примачот: НБРМ Трансакциска сметка:100000000063095 Сметка на  корисник 1600160330-788-37 Приходна шифра 723019 Програма 44 Образец ПП-50

II. потврда за уплатени 400 евра - за партиципација (редовни) – по среден курс на Народна банка на денот на уплатата потврда за уплатени 500 евра - за партиципација (вонредни) - по среден курс на Народна банка на денот на уплатата (можна е и уплата на рати по 200, односно 250 евра) Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип Банка на примачот: НБРМ Трансакциска сметка:100000000063095 Сметка на  корисник 1600160330-788-37* Приходна шифра 723012 Програма 44 Образец ПП-50 Напомена: Студентите кои се странски државјани уплаќаат двојно поголем износ за партиципација ( во денари).

III. потврда за уплатени 650,00 ден. - за ИКСА (информатички и културнo-спортски активности) Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип Банка на примачот: НБРМ Трансакциска сметка:100000000063095 Сметка на буџетски корисник 1600160330-788-60 Приходна шифра 723119 Програма 44 Oбразец ПП-50

IV. -потврда за уплатени 400,00 ден. -за материјални трошоци,  солидарна одговорност Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип Банка на примачот: НБРМ Трансакциска сметка:100000000063095 Сметка на  корисник 1600160330-788-37 Приходна шифра 723019 Програма 44 Oбразец ПП-50

V. -потврда за уплатени 150,00 дена. – за студентско собрание Назив и седиште на примачот: “Гоце Делчев“ Штип Трансакциска сметка: 100000000063095 Сметка на корисник: 160016033078860 Приходна шифра: 723119 Програма: 44 Образец ПП 50

Vl. потврда за уплатени 300,00 ден. за надомест за книжен фонд на Универзитетот Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип Банка на примачот: НБРМ Трансакциска сметка:100000000063095 Сметка на  корисник 1600160330-788-56 Приходна шифра 723019 Програма 44 Oбразец ПП-50

Vll. Потврда за уплатени 500.00 ден. За упис на прв семестар Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип Банка на примачот: НБРМ Трансакциска сметка:100000000063095 Сметка на  корисник 1600160330-788-37 Приходна шифра 723019 Програма 44 Oбразец ПП-50

VIII. Потврда за уплатени 390.00ден. за спортски активности Примач: “Универзитетски спортски центар“-Штип Банка на примачот : Стопанска банка Сметка :200001926783548 Образец ПП10

IX. Индекс три фотографии (2 од 6х9; 1 од 4х5); пријавни листови (розов лист, семестрален лист, договор за студирање), две уплати од 50 денари административна такса.

X. Потврда за студентско осигурување (минимум 150 денари) за временскиот рок за траење на студиите (една или две години).
Напомена: сите потребни формулари можат да се набават и во универзитетските книжари.