Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

  • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  •    

 

На барање на студентот, обврските од статусот на студент ми мируваат и тоа:

- за време на бременост;

- за студент со дете до 1 (една) година старост;

- за време на болест подолга од 1 (еден) семестар;

- во случаи на мирување на работниот однос утврдени со соодвените законски прописи и со актите на Универзитетот, односно единицата. На студентот му мируваат обврските и:

- за време на меѓународна размена на студентите во траење подолго од 30 дена во текот на одржување на наставата, доколку со наведената размена не се стекнуваат ЕКТС кредити;

- за време на упатување на стручна пракса во траење од најмалку 6 (шест) месеци и

- за време на подготовка за олимписки игри, европско или светско првенство кога има статус на член на репрезентацијата на Република Македонија.

За време на траењето на мирувањето на обврските, а кои се поврзани со академската година, студентот може да ги полага заостанатите испитите за кои има исполнето услови со цел на стекнување на право на запишување во наредната година.  Студентот е должен да го активира мирувањето на обврските во рок од 30 дена по истекување на причините за мирување. Доколку студент не го активира мирувањето ниту ја запише наредната академска година ќе се смета дека настапило прекинување на студиите.