Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

  • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  •    

СООПШТЕНИЕ ЗА ДОКТОРСКИ СЕМИНАР 29.11.2022 г.

Се известуваат  заинтересираните студенти на трет циклус студии запишани на студиските програми од подрачјето на Медицински науки и Здравство дека ќе се одржи Докторски семинар   online на платформата за далечинско учење Microsoft Teams на ден 29.11.2022г. со почеток од 10:00 часот. Присуството на менторот за студентот кој учествува на докторскиот семинар е задолжително. Сите заинтересирани кои ќе се пријават да присуствуваат на докторскиот семинар, од страна на проф.д-р Емилија Јаневиќ Ивановска, ќе добијат линк за да се вклучат на докторскиот семинар.

Пријавите да се достават најдоцна до 25.11.2022 година кај Сашка Атанасова, на мејл Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.. Презентациите да се достават најдоцна до 28.11.2022г. кај проф.д-р Емилија Јаневиќ Ивановска  на мејл Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ - јавна одбрана на докторската дисертација

Се закажува јавна одбрана на докторската дисертација со наслов: „Прогностичка улога на срцевите биомаркери кај пациентите со миокарден инфаркт“ на англиски јазик „Prognostic Role of Cardiac Biomarkers in Patients with Myocardial Infarction“,  од Александар Серафимов.

Јавната одбрана на докторскиот труд ќе се одржи на 28.11.2022 година во 11:00 часот, во свечената сала на Земјоделски факултет, Кампус 2.

Докторскиот труд е јавно објавен во е репозиториумот на УГД.

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ - јавна одбрана на докторската дисертација

Се закажува јавна одбрана на докторската дисертација со наслов:  „Динамична комплексност на менаџмент комуникацијата во реализација на механизми на управување во економскиот развој“, на англиски јазик “Dynamic complexity of management communication in the realization of management mechanisms in the economic development“  од Горан Митев.

Јавната одбрана на докторскиот труд ќе се одржи на 24.11.2022 год. со почеток во 18:00 часот (online со помош на платформата за далечинско учење Micrsoft Teams).

Одбраната ја администрира проф.д-р Ристе Темјановски. Заинтересираните лица за следење на јавната одбрана да се пријават на мејл Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., за да добијат пристап до јавната одбрана.

Докторскиот труд е јавно објавен во е репозиториумот на УГД.

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ -  јавна одбрана на докторската дисертација

Се закажува јавна одбрана на докторската дисертација со наслов:  „Корелација помеѓу активноста на болеста, автоимуноста и биолошките маркети кај пациентите со хронична спонтана уртикарија“ „Correlation between disease activity, autoimmunity and biological parameters in patients with chronic spontaneous urticaria“,  од Весна Трајкова.

Јавната одбрана на докторскиот труд ќе се одржи на 03.11.2022 год. со почеток во 14:30 часот во свечената сала на Кампус 2.

Докторскиот труд е јавно објавен во е репозиториумот на УГД.

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ - јавна одбрана на докторската дисертација 

Се закажува јавна одбрана на докторската дисертација со наслов:  „Методи на работа со деца со говорни пореметувања“ „Methods of working with children with speech disorders“  од Шукрије Барути.

Јавната одбрана на докторскиот труд ќе се одржи на ден  27.10.2022г. со почеток во 11:00 часот, со физичко присуство во просториите на Факултетот за образовни науки.

Докторскиот труд е јавно објавен во е репозиториумот на УГД.

Универзитет „Гоце Делчев“ Штип

Кампус 4

Општествени и хуманистички науки

Факултет за образовни науки

Школа за докторски студии