Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

  • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  •    

СООПШТЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДОКТОРСКИ СЕМИНАР 12.07.2022г.

Се известуваат  заинтересираните студенти на трет циклус студии запишани на студиските програми од подрачјето на Медицински науки и Здравство дека ќе се одржи Докторскиот семинар on line на ден 12.07.2022г. со почеток од 13 часот.

Присуството на менторот за студентот кој учествува на докторскиот семинар е задолжително.

Сите заинтересирани кои ќе се пријават да присуствуваат на докторскиот семинар, од страна на проф.д-р Емилија Јаневиќ Ивановска, ќе добијат линк за да се вклучат на докторскиот семинар.

Пријавите да се достават најдоцна до 11.07.2022 година кај Сашка Атанасова, на мејл Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.. Презентациите да се достават најдоцна до 11.07.2022г. кај проф.д-р Емилија Јаневиќ Ивановска  на мејл Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..

Школа за докторски студии

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ - јавна одбрана на докторската дисертација

Се закажува јавна одбрана на докторската дисертација со наслов:  „Спортско-рекреативните активности и манифестации во контекст на креирање на сатисфакцијата на туристите и избор на туристичката дестинација на примерот на Попова Шапка“, од кандидатот м-р Илија Закоски.

Јавната одбрана на докторскиот труд ќе се одржи на 18.07.2022г. со почеток во 18 часот on line со помош на платформата за далечинско учење Microsoft Teams.

Заинтересираните лица кои сакаат да ја следат јавната одбрана да се пријават кај  проф.д-р Дејан Методијески на e mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  за да добијат линк за пристап на платформата.

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ ЗА ОДЛОЖУВАЊЕ НА  ДОКТОРСКИ СЕМИНАР ЗАКАЖАН ЗА 28.06.2022г.

Се известуваат  заинтересираните студенти на трет циклус студии запишани на студиските програми од подрачјето на Медицински науки и Здравство дека  Докторскиот семинар  закажан за  28.06.2022г. СЕ ОДЛОЖУВА.

Денот и часот на одржувањето на семинарот дополнително ќе бидат објавени.

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ - јавна одбрана на докторската дисертација

Се закажува јавна одбрана на докторската дисертација со наслов:  „Интеркултурните компетенции на наставникот во основното училиште“ “Intercultural competencies of the primary school teacher“ од Бујар Адиљи .

Јавната одбрана на докторскиот труд ќе се одржи на 09.06.2022 година со почеток во 11:00 часот, во Свечената сала- Факултет за образовни науки, УГД Штип.

Докторскиот труд е јавно објавен во е репозиториумот на УГД.

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ

Се закажува јавна одбрана на докторската дисертација со наслов:  „Примена на електродните механизми на површинско активни системи во аналитика на лекови- теоретска и експериментална студија во услови на квадратно волтометрија“ „Application of electrode mechanisms of surface active systems in drug analysis-Theoretical and experimental study in square-wave voltammetry”,  од Милкица Јанева.

Јавната одбрана на докторскиот труд ќе се одржи (on line) на 06.04.2022година со почеток во 13:00 часот, на платформата Microsoft Teams.

Одбраната ќе ја администрира проф.д-р Биљана Ѓорѓеска.

Заинтересираните лица за следење на јавната одбрана да се пријават на мејл Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., за да добијат пристап до јавната одбрана.

Повеќе...