Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

 • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 •    

Комисија за наставна и научна дејност

 1. Проф. д-р Кирил Барбареев – претседател
 2. Доц. д-р Љупчo Давчев
 3. Доц. д-р Васка Сандева
 4. Проф. д-р Орце Спасовски
 5. Проф. д-р Ивона Ковачевска

Контакт лице: Славица Јанева (Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.)


Комисија за финансии, инвестиции и развој е наменета за носење на општи одлуки и предлог мислења од доменот на финансиското работење на институцијата и ги разгледува прашањата од областа на инвестициските вложувања и развојот на Универзитетот.

Една од основните задачи на Комисијата за финансии, одржување и развој е разгледување на Барањата поднесени од студенти или други правни и физички лица, а се однесуваат на трансфер на средства, враќање на погрешно уплатени средства, ослободување од плаќање по различни основи и сл.

Состав на Комисијата:

 1. Проф. д-р Дејан Мираковски – претседател
 2. Проф. д-р Трајко Мицески
 3. Проф. д-р Мирјана Голомеова
 4. Проф. д-р Соња Петровска

Контакт лице:

Христина Серафимовска

Тел. 032 / 550 – 010

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.


Комисија за нормативна и издавачка дејност

 1. Проф. д-р Лилјана Колева Гудева – претседател
 2. М-р Сања Гацов
 3. Проф. д-р Стефанија Лешкова Зелениковска
 4. Проф. д-р Снежана Јованова Митковска
 5. Проф. д-р Билјана Ѓорѓевска
 6. Доц. д-р Нина Даскалова

Контакт лице: Сања Гацов (Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.)


Комисија за спорт и култура

 1. Доц. д-р Билјана Попеска – претседател
 2. Доц. м-р Владимир Јаневски
 3. Марија Манева
 4. Игор Стојанов

Контакт лице: Игор Стојанов (Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.)