Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

  • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  •    

М-р Ристо Костуранов

Генералниот секретар се грижи за правилна примена на законите, колективните и другите договори, како и на другите општи акти на Универзитетот. Во негов домен спаѓа организација и координација на работните задачи во Секретаријатот на Универзитетот, на секретарите избрани од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот и на техничките секретари на единиците на Универзитетот. 

Правно го застапува Универзитетот во судските и управните постапки, одговара за работата во рамките на своите овластувања и врши и други работи што ќе му ги довери ректорот на Универзитетот.

 

Контакт:

 Кристина Ѓоргиевска         

  Телефон: +389 32 550 003

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

  Факс: +389 32 390 700