Е-Распоред за парен семестар 2014/2015 година

   

Кампус 2

 

 

 

Напомена:

Од понеделник, 2 март, во Штип и во останатите наставни центри (Струмица, Радовиш, Кочани, Кавадарци, Скопје и Прилеп) започнува реализацијата на наставата по предметот Спорт и рекреација. Студентите треба да бидат во спортска опрема и да носат чисти патики. Присуството е задолжително за сите редовни студенти во прва година. Во Штип наставата ќе се реализира во Спортската сала „Јордан Мијалков“.

Повеќе информации за наставата по спорт и рекреација можете да најдете на следниов линк: http://www.ugd.edu.mk/usc/nastava.html.

РАСПОРЕДОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НАСТАВАТА Е ВМЕТНАТ ВО ГРУПИТЕ ОД Е-РАСПОРЕД