Е-Распоред за непарен семестар 2016/2017 година

Почитувани студенти,

Распоредот е објавен за сите семестри, не е конечен и ќе претрпи промени.

ЗА СИТЕ ИНФОРМАЦИИ ОБРАТЕТЕ СЕ ДО РЕФЕРЕНТИТЕ НА СТУДЕНТСКАТА СЛУЖБА (ЛИНК) ИЛИ ПРОДЕКАНОТ НА ФАКУЛТЕТОТ

Кампус 2