Е-Распоред за neпарен семестар 2014/2015 година

   

 

 

Кампус 2

 

 

 

 * ИНФОРМАЦИЈА ЗА НАСТАВАТА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

Од понеделник, 13 октомври, во Штип и во останатите наставни центри (Струмица, Радовиш, Кочани, Кавадарци, Скопје и Прилеп) започнува реализацијата на наставата по предметот Спорт и рекреација. Студентите треба да бидат во спортска опрема и да носат чисти патики. Присуството е задолжително за сите редовни студенти во прва година на следниве факултети: Факултет за медицински науки, Факултет за општествени науки, Земјоделски факултет, Економски факултет, Технолошко-технички факултет, Филолошки факултет, Факултет за музичка уметност, Ликовна академија и Филмска академија. Во Штип наставата ќе се реализира во Спортската сала „Јордан Мијалков“.

РАСПОРЕДОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НАСТАВАТА Е ВМЕТНАТ ВО ГРУПИТЕ ОД Е-РАСПОРЕД